YATIRIMCILARA

 • Yatırım öncesi fizibilite çalışmaları için tahmini Yapı Maliyeti raporu.
 • Tasarım İhtiyaç Raporu.
 • Tasarımcı ve Yüklenici Teklif Alma Dosyalarının hazırlanması.
 • Bütçe Modeli ve maliyet hedeflerinin belirlenmesi.

MİMARLARA

 • Konsept tasarımı aşaması için “tahmini ön maliyet” ve maliyet danışmanlığı.
 • Tasarımın etaplarına bağlı olarak Maliyet Planı Revizyonları / Yüksek bütçeli elementlerin öncelikli belirlenmesi.
 • Mimari ve İnşaat iş kalemleri için taslak sözleşme yazımı.
 • Taslak Keşif ve Metraj hazırlanması.
 • Bağımsız “Yapılabilirlik Etüdü” yapılması.

YÜKLENİCİLERE

 • Rekabet şansı olan tekliflerin hazırlanması için destek ve teklif alma dosyalarının değerlendirilmesi.

Hakkımızda

INNOCENT – Teknoloji Tasarım Geliştirme Merkezi, 2001 yılında ODTÜ Teknokent'te kuruldu. INNOCENT Yapı Teknolojileri alanında araştırma çalışmaları yapmakta ve sektörde çok yaygın görülen kaynak ısrafını önlemek için araçlar geliştirmektedir. INNOCENT’in geliştirdiği proje yönetimine dönük araştırmaları ve geliştirdiği modelleri, kardeş kuruluşu PRO^GE’nin Proje Yönetim Hizmetlerinde hayat bulmuştur. INNOCENT bugün bu çalışmalarının ürünlerini tüm sektörün hizmetine sunmaktadır.

Hizmetler

Yatırım Öncesi Fizibilite Çalışmaları İçin Tahmini Yapı Maliyeti Raporu

Yatırımcı kuruluşların yatırım kararları için ihtiyaç duyacakları ön fizibilite çalışmalarında ihtiyaç duyulacak tahmini yapı maliyeti raporu.

Proje alanının fiziki koşulları ve işveren gereksinimlerinin değerlendirilerek yapılan bu çalışma yatırımcıya güncel piyasa koşullarında projenin ihtiyaç duyacağı yapıların ve altyapıların yapım maliyetleri için hazırlanan rapordur. Rapor kapsamında proje alanının yapım maliyetini etkileyecek unsurlarının yanında proje ihtiyacını doğuran işveren gereksinimleri değerlendirilerek tahmini yapı ve altyapı maliyeti belirlenir.

Tasarım İhtiyaç Raporu

Bu rapor yatırımcı ve tasarımcı arasında sağlıklı ve hızlı bir iletişimin sağlanmasını hedefler. Bu çalışma kapsamında tasarımcının işveren gereksinimleri ve konsept tasarım çalışmalarını etkileme potansiyeli olan proje alanı verileri belirli bir formatta tasarımcılara iletilir.

Yatırımcı / Tasarımcı ilişkilerinin aynı ilkeler üzerinden yürütülmesini sağlayacak bu çalışma, işveren tarafından onaylanan konsept tasarımı aşamasının ötesinde yapılacak (kesin proje, tatbikat projeleri gibi tasarım çalışmalarının sözleşmesel esaslarının belirlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Tasarımcı ve Yüklenici Teklif Alma Dosyalarının Hazırlanması

Yatırımcı kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik, Tasarım ve Yapım sözleşmeleri için sözleşme metni, teklif alma şartnamesi, gerekli formların ve eklerin bulunduğu RFP Dosyasının (Teklif Alma Dosyası) hazırlanması hizmetidir.

Bütçe Modeli ve Maliyet Hedeflerinin Belirlenmesi

Yatırım bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan yapıların öngörülen maliyetlerini bir model kapsamında değerlendirmek ve projenin yaşam döneminde izlenmesini sağlayacak projeye özgün bir parasal model çalışmasıdır.

Konsept Tasarımı Aşaması için “Tahmini Ön Maliyet” ve Maliyet Danışmanlığı

Mimari tasarım ofislerinin hazırladıkları konsept tasarım çalışmalarının parasal boyutlarını belirleyen “Ön Maliyet Tahmini” çalışmasıdır.

Tasarımın Etaplarına Bağlı Olarak Maliyet Planı Revizyonları / Yüksek Bütçeli Elementlerin Öncelikli Belirlenmesi

Mimari tasarım ofislerinin tasarım çalışmalarının paralelinde ihtiyaç duyacakları tahmini maliyet değerlerini içeren detaylı maliyet planın hazırlanması ve tasarım çalışmalarının paralelinde revize edilmesidir.

Mimari ve İnşaat İş Kalemleri için Sözleşme Yazımı

INNOCENT bu hizmeti ile tasarım hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan “Teknik Şartname” yazılımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede tasarım çalışmalarında önerilen imalatlar için gerekli olan şartname başlıklarının belirlenmesi ve tasarımcının onayına sunulacaktır.

Onaylanan liste kapsamındaki şartname başlıkları için taslak şartname çalışmaları gerçekleştirilerek tekrar tasarımcının onayına sunularak tasarımcının talep ettiği revizyonlar yapılmaktadır.

Keşif ve Metraj Hazırlanması

INNOCENT’in bu hizmeti ile tasarım hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan “Proje Keşfi” hazırlanmasıdır. Bu çerçevede onaylanmış “Maliyet Planı” esaslarına ve uluslararası pratiğe uygun keşif cetveli yapısı oluşturularak tasarımcının onayına sunulacaktır.

Bağımsız “Yapılabilirlik Etüdü”

INNOCENT’in bu hizmeti farklı kurumlar tarafından bir proje için hazırlanmış ve tamamlanma aşamasına gelmiş ihale dosyası çalışmalarının bağımsız bir göz ile tekrar incelenerek yapılabilirlik açısından değerlendirilmesidir.

Bu çerçevede ihale dosyasını oluşturan unsurlar (yapım sözleşmesi,çizimler ve şartnameler) bir bütün olarak incelenerek değerlendirilir. Tespit edilen uyumsuzluklar, çelişkiler ve öneriler bir rapor kapsamında değerlendirilir.

Rekabet Şansı olan Tekliflerin Hazırlanması için Destek ve Teklif Alma Dosyalarının Değerlendirilmesi

Yüklenicilerin teklif hazırlama (ve/veya alternatif teklif hazırlama) çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile verilen bu danışmanlık hizmeti çerçevesinde INNOCENT’in;

 • Sözleşmesel,
 • Programlama,
 • Maliyet
 • Satınalma
 • Risk

Başlıklarında geliştirdiği modeller ve güncel veriler kullanılır.

İşbirlikler

INNOCENT ve PRO^GE İşbirliği

Tüm yapı projelerinizden doğacak ihtiyaçlarınız için hem INNOCENT, hem de PRO^GE olarak hizmetinizdeyiz. INNOCENT'in yıllara dayanan metodolojik yaklaşımı ve PRO^GE takımının uzun yıllardır yönettiği ve gerçekleştirdiği projerlerden elde edinilen tecrübe sayesinde, harika bir ikili olarak biz hazırız. Bizimle irtibata geçerek durum değerlendirmesi gerçekleştirebilir, olası işbirliği olanaklarını birlikte değerlendirebiliriz.

INNOCENT ve RLB İşbirliği

Ağırlıklı olarak yatırım ve maliyet danışmanlığı hizmetleri sağlayan Rider Levett Bucknall dünya üzerinde faaliyet gösteren ofislerinde çalışan 3600’ü aşkın personeli ile uluslararası hizmet sağlayan İngiltere merkezli bağımsız bir kuruluştur. Pro^GE'nin uzunca bir süredir RLB nin oluşturduğu Avrupa işbirliği ağı olan “Euro-Alliance” Türkiye üyesi olarak RLB ile yakın bir işbirliği sürdürmekte olmasıyla birlikte, INNOCENT de bu işbiliğine katkılarını sunmaktadır.

INNOCENT ve ICMPA İşbirliği

İsviçre Merkezli Uluslararası İnşaat Yönetimi Derneği (ICPMA) kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Üyelerinin uluslararası proje yönetimi deneyimlerinin paylaşımını hedefleyen bu platform yıllık konferansları ile deneyimli birçok proje yöneticisini bir araya getirerek üyelerine önemli bir bilgi aktarımı sağlamaktadır. Dünya kültür başkenti olması nedeniyle ICPMA 2010 yılı çalışmaları ise Türkiye’den önemli konuşmacıların yanında birçok uluslararası uzmanın da konuşmacı olarak katılımı ile İstanbul’da yapılmıştır. PRO^GE ve INNOCENT kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi Mimar Selçuk Alten ICPMA bünyesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

AR-GE

Bazı araştırma çalıştırmalarımız ve bunların uygulamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

İletişim

 • ODTÜ İkizleri AR-GE Binası
            B-Blok 1.Kat Ara-4
            Teknokent ODTÜ
            Ankara/Türkiye
 • +90 312 210 1587 veya 1589
 • +90 312 210 1559
 • info@innocent.com.tr

© 2001-2017 INNOCENT.
Tüm hakları saklıdır.

Top